Положення

Дайджест подій та новин

Щодо забезпечення академічної доброчесності у ННІ Культури і мистецтв

30 січня 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту культури і мистецтв. Серед порушених питань – проблема академічної доброчесності в системі науково-дослідної роботи магістрантів була однією з головних. Директор інституту, доктор педагогічних наук, професор Устименко-Косоріч О. А. наголосила, що конче важливим є формування академічної етики студентства та поваги до інтелектуальних надбань. Вона нагадала, що порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження; самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; фабрикація – вигадування даних чи фактів; списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання; обман, зокрема, академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація та списування. У контексті сказаного зауважила, що кожному викладачу необхідно постійно проводити роз’яснювальну роботу серед студентства з питань дотримання норм академічної доброчесності.