Завдання та функції навчально-наукового інституту культури і мистецтв

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв є структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, який реалізує освітні програми І, ІІ і ІІІ рівнів вищої освіти в галузях культури, мистецтва та мистецької педагогіки зі спеціальностей: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво, 024 Хореографія, 034 Культурологія.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв є осередком культурної спадщини і важливою частиною історії і сьогодення Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, сумського регіону і всього українського суспільства; це унікальний культурний, мистецько-педагогічний, науковий і освітній простір, що має важливий вплив на формування та розвиток культурно-мистецької традиції українського суспільства шляхом накопичення та збереження національного та світового досвіду.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв шляхом органічного поєднання освітніх, наукових, культурних та мистецьких здобутків, національних та світових цінностей університетської освіти, культури і мистецтва ▪ впроваджує освітню, наукову, національно-патріотичну, комунікативно-творчу, культурно-виховну та культуро-утворюючу функції в Університеті, в Сумському регіоні та інших регіонах країни: ▪ спрямовує колектив викладачів та здобувачів вищої освіти на утворення атмосфери співпраці та творчої взаємодії з метою підготовки всебічно ерудованої особистості, висококваліфікованого фахівця у галузі культури, мистецтва та мистецької педагогіки. Навчально-науковий інститут культури і мистецтв є важливим інструментом поширення культурних надбань на регіональному, національному та світовому рівнях розвитку суспільства.

Відповідно до функцій Інституту підготовка висококваліфікованих фахівців відбувається згідно з державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб для освітніх (дошкільних, шкільних, закладів освіти І-ІV рівнів акредитації, а саме: культурних (культурні центри, музеї, палаци і будинки культури, відділи культури, театри, інститути культури, коледжі культури та ін..), мистецьких (мистецькі організації, школи мистецтв, училища мистецтв, філармонії, академії музики, консерваторії, факультети мистецтв та ін.), що передбачає систематичного вирішення таких завдань:

  • здійснення комплексу культурних, мистецьких, виховних, національно-патріотичних заходів, спрямованих на підготовку культурної, творчої особистості, митця, диригента, концертного виконавця, артиста ансамблю-оркестру, хореографа-постановника, художника, експерта у галузі культури;
  • національно-патріотичне виховання студентської молоді, формування ціннісного ставлення до культурних надбань та творів мистецтва, моральних якостей, набуття необхідних знань у галузях культури, мистецтва та мистецької педагогіки, створення сприятливих умов для духовного розвитку молоді;
  • організація науково-дослідної роботи студентів і викладачів, в тому числі і міжнародної співпраці, забезпечення проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, форумів, семінарів, конкурсів, інших заходів, проведення інститутських заходів наукового спрямування з метою формування вмінь свідомого поєднання інновацій з усталеними українськими та світовими традиціями у культурі, мистецтві та мистецькій педагогіці;
  • організація і забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузях культури, мистецтва та мистецької педагогіки шляхом створення сприятливих умов для підвищення фахової майстерності студентів і викладачів шляхом їх участі у концертних заходах, конкурсах та фестивалях різного рівня;
  • проведення роботи щодо працевлаштування випускників Інституту, укладання довгострокових договорів та угод про підготовку фахівців, встановлення зв’язків із випускниками Інституту.