023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Експертна рада стейкхолдерів

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки випускників на основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями щодо вдосконалення освітніх програм здобувачів вищої освіти наказом ректора №97 від 10.02.2020 р. «Про затвердження складу Експертних рад стейкхолдерів за освітніми програмами»  було затверджено склад Експертної ради роботодавців зі спеціальності «023 Образотворче мистецтво» Навчально-наукового інституту культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка у складі:

  • Безпала Тетяна Григорівна – директор Сумського міського Центру науково-технічної творчості молоді;
  • Бойченко Анна віталіївна – студентка 835 групи;
  • Борган Тетяна Михайлівна – директор Роменського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Журавка» Роменської міської ради Сумської області;
  • Гринь Надія Миколаївна – директор Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського;
  • Гриценко Валерій Павлович – директор Сумського будівельного коледжу; 
  • Зубань Віктор Олександрович – директор відділу організації електронного навчання Сумського державного університету; 
  • Коротенко Олена Миколаївна – директор Сумського районного Будинку дітей та юнацтва Сумського району; 
  • Кузьменко Олексій Дмитрович – директор Комунального закладу Сумської дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка;
  • Рогова Віра Іванівна – директор комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №29; 
  • Щербань Ніна Миколаївна – директор комунальної установи Сумської середньої школи І-ІІІ ступенів №8.

План роботи експертної ради стейкхолдерів

Протоколи засідань:

Протокол №1