План навчального процесу
025 Музичне мистецтво ОР Магістр (2019)

Цикл загальної підготовки

  • Філософія мистецтва
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Правове забезпечення професійної діяльності

Цикл професійної підготовки

Навчальні дисципліни за вибором студента
(дисципліни навчально-наукового інституту культури і мистецтв)

Практична підготовка

План навчального процесу
025 Музичне мистецтво ОР Магістр (2020)

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Навчальні дисципліни за вибором студента
(дисципліни навчально-наукового інституту культури і мистецтв)

Практична підготовка

Підсумкова атестація