Експертні ради стейкхолдерів

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки випускників на основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями щодо вдосконалення освітніх програм здобувачів вищої освіти наказом в.о. ректора № 47 від 27.01.2022 р. «Про затвердження складу Експертних рад стейкхолдерів за освітніми програмами» було затверджено склад Експертної ради роботодавців зі спеціальності «014 Середня освіта (музичне мистецтво)" Навчально-наукового інституту культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка у складі:

  1. Софроній Зоя Василівна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
  2. Сєрих Лариса Володимирівна – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики змісту освіти КЗ СОІППО, докторант інституту проблем виховання АПН України;
  3. Хандурін Олександр Васильович – викладач музики КЗ СОР Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С.В.Руднєва;
  4. Пилипенко Світлана Анатоліївна – вчитель музичного мистецтва КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9;
  5. Павленко Ірина Миколаївна – викладач І категорії КЗ СОР Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С.Макаренка;
  6. Могильна Наталія Миколаївна – учитель музичного мистецтва КУССШ І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О.Бутка;
  7. Михайліченко Анна Олександрівна – студентка 831 групи.

Співпраця зі стейкхолдерами (події)

Меню