Історія кафедри

Кафедра була створена у відповідності Наказу МО УРСР від 21.05.1982 року. На початковому етапі діяльності і до 2001 року кафедра складалася з фахівців: хормейстерів, вокалістів та спеціалістів з методики музичного виховання. У 2001 році відбулось розділення – сформувалась кафедра вокального мистецтва. До новоствореної кафедри перейшли фахівці з постановки голосу. З цього часу кафедра методики музичного виховання, співів та хорового диригування починає працювати самостійно під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Кречківського А. Ф. Ця подія позитивно вплинула на діяльність членів кафедри, стала важливим стимулом активізації їхніх наукових досліджень та навчально-методичної роботи.

Досить значний внесок у розвиток кафедри зробили: відомий музикознавець, композитор, кандидат мистецтвознавства, доцент Маліборський М. В., кандидат педагогічних наук, доцент Черниш М. П., заслужена артистка Росії, доцент Досаєва І. К., заслужена артистка України, доцент Кожуховська Н. В., доцент Михайличенко Г. М., старші викладачі: Архіпова Г. О., Івченко О. І., викладачі: Бочарнікова Н. М., Левчук А. С., Луценко В. М., Мірошниченко Н. А., Назаренко М. П., Паненко Г. Л., Панкевич В. П., Селіна Н. Г., Тимченко Н. І., концертмейстери: Антонюк М. І., Приходько Л. П., Трахтенберг М. І.

У теперішній час реорганізована кафедра (відбулося об’єднання кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування та кафедри вокального мистецтва) під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, професора Заболотного І. П. залучає студентів до вивчення повного комплексу професійно орієнтованих дисциплін вокально-хорового циклу, методики музичного виховання, забезпечує проведення педагогічної практики в закладах загальноосвітнього спрямування.

Кафедра є провідною з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 6.02.0204, 7.02.0204, 8.02.020401 «Музичне мистецтво»; готує випускників до складання державних екзаменів з методики музичного виховання. хорового диригування та методики роботи з хором на денній та заочній формах навчання.

На кафедрі з 1996 року функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання.