Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи»

Детальніше

Викладачі та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових заходах. Серед них: науково-практичні конференції, організовані кафедрою хореографії та музично-інструментального виконавства спільно з кафедрою хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання, зокрема, міжнародного рівня:  «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи» 24-25 березня 2021 року.

ІІІ університетська студентська науково-практична конференція з ленд-арту

15 травня 2019 року в ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулась Третя студентська науково-практична конференція з ленд-арту. Запроваджена 2017 року, ця конференція є першим студентським науковим заходом, присвяченим цьому мистецтву.

Детальніше

Ініціатором і організатором студентського наукового проекту є кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології (завкафедри доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К.). Підготовка та проведення конференції здійснювались безпосередньо під керівництвом старшого викладача Кохан Н.М. та викладача Кохан О.В.

Поряд з набуттям студентами педагогічного університету досвіду науково-дослідницької роботи, висвітленням науково-теоретичних проблем сучасної художньої творчості в галузі ленд-арту, визначенням змісту та узагальненням розвитку мистецтва ленд-арту, основною метою конференції було виявити професійні навички, практичні можливості та зацікавленість майбутніх фахівців щодо художнього перетворення навколишнього середовища.

Програма сьогорічної конференції становила презентацію та теоретичне обґрунтування практичних проектів з перетворення навколишнього середовища, пропонованих студентами спец. ОТМ. На засіданні було представлено 22 проекти студентів I-V курсів. У дуже різноманітних за тематикою проектах було презентовано творчі ідеї переважно щодо облаштування території СумДПУ імені Макаренка (Колісник Я. 815 гр., Липовий Є. 816 гр., Федько О. 855 гр., Чешковська В. 816-стн) та певних ділянок міста (Гарцунова А. 815 гр., Клименко В. 816-стн).

Звичайно досвід, отриманий студентами під час роботи над проектами, передбачаючи подальше удосконалення та реалізацію у житті, допомагає відпрацювати студентам професійні якості. Зацікавленість студентів участю у науковому проекті засвідчує актуальність проведеного заходу, створюючи перспективи його подальшого розширення, та проведення у наступному на всеукраїнському рівні.

Доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
музикознавства та культурології
СумДПУ імені А.С. Макаренка
О.К. Зав’ялова

ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих»

11-12 квітня 2019 року відбулась друга міжнародна науково-практична конференція «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих». Це один з нечисленних регулярних наукових форумів з мистецтвознавства для студентів та аспірантів в Україні.

Детальніше

Сьогорічній захід, проведений на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» та Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки, продовжив добрі традиції, ініційовані кафедрою образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка. Два дні конференції було проведено почергово двома дружніми «макаренківськими родинами»: засідання 11 квітня відбулись у затишній й водночас урочистій атмосфері Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки, а 12 квітня учасників гостинно приймав колектив Лебединського педагогічного коледжу.

Цього року в конференції взяли участь 85 учасників з 7 країн світу – Ірландії, Італії, Китайської народної республіки, Німеччини, Республіки Білорусь, Сербії та з 13 навчальних і мистецьких закладів України. Особливістю стало розширення меж наукової аудиторії – поряд зі студентами та магістрантами різних закладів мистецької освіти в конференції прийняли участь і аспіранти з Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка та Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

На відкритті з привітаннями присутнім та побажаннями успішної роботи та здобуття вагомих наукових результатів виступили: В.І. Шейко ‑ проректор з наукової роботи, доктор біологічних наук, професор СумДПУ імені А.С. Макаренка, О.К. Зав’ялова ‑ завідувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, доктор мистецтвознавства, професор, Н.М. Деменко ‑ викладач-методист, голова творчої групи КЗ СОР «ЛПК імені А.С. Макаренка» та А.В. Макаренко ‑ завідувач відділу мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Як і на попередніх заходах, інтерес доповідачів торкався різних сфер теорії та історії музичного мистецтва, музичної освіти і культури. Відкриттям став виступ Олега Балабана ‑ викладача Лебединської дитячої школи мистецтв імені Б. Гмирі, який познайомив присутніх з нещодавно винайденою симфонією М. Березовського та подарував бібліотекам міста кілька примірників партитури цього твору. Неординарною тематикою та підходом вирізнялись доповіді магістрантів ННІ культури і мистецтв Ю. Гадючки («Музична інтерпретація поеми М. Лермонтова “Демон” в однойменній опері А. Рубінштейна»), В. Григор’євої («Едуард Артем’єв: шлях у кінематографі»), студентів КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» О. Луць та Я. Сіробаби («Звукові реалії “музики стану” у виконанні віртуальних хорів Еріка Вайтекера»), Н. Леонтієвої («Формування національної свідомості на матеріалах фондів місцевих краєзнавчих музеїв»), представників КНР Лі Гуанбоцзінь («Фольклор у розвитку творчої уяви молодших школярів (на прикладі уроків музичного мистецтва)»), Лінь Юлін («Гра у розвитку почуття ритму школярів на уроках музичного мистецтва»), Цзєн Сяньдун («Синтез музичного та образотворчого мистецтва на заняттях музикою у школі») та ін.

Безсумнівно, високий рівень підготовки учасників конференції був забезпечений роботою їх керівників: доктора мистецтвознавства, професора Зав’ялової О.К., кандидатів мистецтвознавства, доцентів Голяки Г.П., Довжинець. І.Г., Енської О.Ю., Сулім Р.А., кандидата філософських наук, доцента Тарапати-Більченко Л.Г., кандидата педагогічних наук, доцента Крамської С.Г., викладача Чарікової Л.А. (СумДПУ імені А.С. Макаренка), кандидата педагогічних наук, голови творчої групи Гури В.В., викладача-методиста, голови творчої групи Деменко Н.М., старшого викладача Сітарської І.В., викладача вищої категорії Садовничої В.В. (ВКНЗ СОР «ЛПУ імені А.С. Макаренка») та багатьох інших.

Традиційною у рамках конференції стала організована відділом мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки виставка-презентація музикознавчих видань, що певною мірою накреслила учасникам перспективи наукової діяльності. Неформальному спілкуванню учасників і керівників сприяла й тепла атмосфера кави-брейку.

12 квітня секційні засідання було продовжено у КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка». Крім того, в рамках конференції для студентів і викладачів був проведений майстер-клас з автентичного співу «Свято зустрічі весни» (ст. викладач ННІ культури і мистецтв Гончаренко О.В.) та творча зустріч з учасниками фольклорного гурту автентичного співу «Серпанок» ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка (кер. ‑ ст. викл. Гончаренко О.В.), дитячого фольклорного ансамблю «Світанок» ДМШ №4 м. Суми (кер. ‑ викл. Докаленко В.Є.) та народного аматорського ансамблю автентичного співу «Стріла» КЗ СОР «Лебединський пед. коледж імені А.С. Макаренка» (кер. ‑ канд. пед. н. Гура В.В.).

Яскраві враження та пишання за рідну культуру залишило відвідування експозицій музею народознавства КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» та Лебединського краєзнавчого музею.

Як і наукові заходи попередніх років, друга міжнародна конференція студентів та аспірантів «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» виявила потужний науково-творчий потенціал молодих науковців, засвідчивши своєчасність і актуальність цього заходу. Оргкомітетом підтверджено рішення про проведення цієї конференції щорічно.

Зав’ялова О.К.,
доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
музикознавства та культурології
СумДПУ імені А.С. Макаренка

Більше фото