Previous Next

Плагіат та культура «копіювати/вставити»

Плагіат та культура «копіювати/вставити» — це не лише порушення правил академічної доброчесності, а й порушення закону. Та чи знайоме Вам поняття «академічної доброчесності»?

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання чи викладання з метою забезпечення довіри до результатів навчання або наукових досягнень.

В українському законодавстві «академічній доброчесності» присвячено ст. 42 Закону України «Про освіту». Повага до автора, авторського тексту, є одним із центральних принципів цього поняття.

Проблема плагіату, обману, списування, хабарництва актуальна у будь – якому навчальному закладі. І важливо запобігти їх поширенню та сприяти дотриманню академічної доброчесності студентами та викладачами.

10 вересня студентське самоврядування НН ІКМ провело лекцію на платформі Zoom. Луцик Ангеліна ознайомила студентів з поняттям академічної доброчесності, Соколова Єлізавета –  плагіату та формами плагіату, Бойченко Анна –  академічної культури. Студентами було задано дуже багато запитань саме про плагіат та його форми, на які студентське самоврядування Навчально - наукового інституту культури і мистецтв змогло надати розгорнуті відповіді.


Надрукувати   E-mail