Профорієнтаційна робота

Одним з напрямків діяльності інституту культури і мистецтв є профорієнтаційний. Співпраця налагоджена з закладами загальної середньої освіти (загальноосвітні школи, спеціальні школи, ліцеї, гімназії) міста Суми та Сумської області; закладами професійної освіти (коледжами та училищами); дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв; Сумським обласними інститутом післядипломної педагогічної освіти; відділенням Малої академії наук у Сумській області; з іншими навчальними закладами в Україні та за її межами. Окремою частиною профорієнтаційної діяльності є співпраця зі стейкхолдерами: Сумською обласною філармонією та Сумським академічним театром імені М.С. Щепкіна, у яких працевлаштовуються випускники інституту культури і мистецтв.

Система формування контингенту здобувачів вищої освіти інституту культури і мистецтв денної та заочної форм здобуття освіти має багаторівневий характер. Науково-педагогічні працівники, а також студенти та магістранти проводять профорієнтаційну роботу під час проведення різних видів практик. Серед абітурієнтів – випускники загальноосвітніх та спеціальних шкіл міста Суми та області, Лебединського педагогічного училища імені А.С. Макаренка, Путивльського педагогічного коледжу імені С.В. Руднєва, а також нашого університету та інших закладів вищої освіти України, які обираються освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Професорсько-викладацький склад та випускники інституту культури і мистецтв проводять профорієнтаційну роботу у закладах І-ІІ рівнів акредитації, випускники яких здобувають освіту за скороченим терміном навчання. Серед таких закладів – Сумське вище училище мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського.

Процес підготовки абітурієнтів до вступу за відповідними спеціальностями реалізується через навчання майбутніх студентів на підготовчому відділенні.

Меню