Мистецькі пошуки

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць «Мистецькі пошуки» (нефахове видання).

Рік заснування – 2010 р.

Періодичність видання – два рази на рік.

У щорічному збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання теорії і методики мистецької освіти, історії культури та мистецтвознавства. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного та прикладного характеру.


E-mail: [email protected]

Зразок оформлення статті

Інформаційний лист