Кафедра музикознавства та культурології

Офіційна веб-сторінка кафедри музикознавства та культурології ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка!

Кафедра забезпечує підготовку за спеціальностями 025 Музичне мистецтво на всіх рівнях вищої освіти (перший – бакалаврський, другий – магістерський, третій – аспірантура) та 034 Культурологія на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Для забезпечення високого рівня професійної підготовки фахівців науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють наукові дослідження, провадять лекційно-просвітницьку роботу, організують музикознавчі й культурологічні наукові заходи, що спрямовані на піднесення рівня наукової обізнаності студентів та аспірантів.

Кафедра запрошує до здобуття освіти і співпраці всіх, хто бажає реалізувати свої здібності за відзначеними спеціальностями.

Меню