• «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики в контексті євроінтеграційних процесів».
  • «Теорія та методика вокального навчання студентів на факультетах мистецтв педагогічних університетів».

Колективні наукові теми реалізуються на кафедрі хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання. Актуальність означених тем полягає в тому, що у підсумку урахування євроінтеграційних процесів та забезпечення рівнозначності розвитку вокально-виконавського, педагогічного та наукового напрямів навчання можливе удосконалення (на рівні сучасних вимог вищої школи) навчального процесу з предметів кафедри, що якісно вплине на рівень фахової підготовки спеціалістів для загальноосвітніх закладів України.

  • Українське мистецтво в процесі світової інтеграції: від минулого до сьогодення [Звіт]
  • Тенденції розвитку української культури і мистецтва минулого та сьогодення у контексті світової інтеграції [Анотація]