Previous Next

Всеукраїнський науково-практичний семінар-презентація у форматі «круглого столу» на тему: «Музикознавчі і нотні видання сьогодення: тенденції та перспективи»

12 травня 2021 року кафедрою образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології  Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка на базі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки (відділ мистецтв) для викладачів, студентів, науковців відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар-презентація у форматі «круглого столу» на тему: «МУЗИКОЗНАВЧІ І НОТНІ ВИДАННЯ СЬОГОДЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

Всеукраїнський науково-практичний семінар-презентація «Музикознавчі і нотні видання сьогодення: тенденції та перспективи» продовжує низку науково-просвітницьких заходів, ініційованих кафедрою образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Мета семінару-презентації ‑ ознайомити широкий загал з новими надходженнями наукової продукції і нотних збірок, узагальнити тенденції та накреслити перспективи розвитку музичної науки і видавничої справи в Україні, встановити їх значення для подальшого розвитку музичного мистецтва.

До організаційного комітету заходу ввійшли:

  • Устименко-Косоріч О. А. – доктор педагогічних наук, професор, директор ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка;
  • Берегова О. М. ‑ доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України;
  • Зав’ялова О. К. – доктор мистецтвознавства, професор, завкафедри ОТМ, музикознавства та культурології СумДПУ імені А.С. Макаренка;
  • Дика Н. О. ‑ кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка;
  • Зленко Н. М. – кандидат філософських наук, доцент кафедри ОТМ, музикознавства та культурології ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка;
  • Стахевич Г. О. – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства СумДПУ імені А.С. Макаренка;
  • Макаренко Г. В. – завідувач відділу мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Ідея та розробка проекту: доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Зав’ялова О.К.

 Відбулася презентація наступних подарункових видань:

Монографії, посібники:

Берегова О. Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні ХХІ ст. Київ, 2009.

Берегова О. Музика ХХ‑ХХІ століть. Східна Європа та українське зарубіжжя. Київ, 2012.

Берегова О. Інтегративні процеси в музичній культурі України ХХ‑ХХІ століть. Київ, 2013.

Берегова О. Діалог культур: образ іншого в музичному універсамі. Київ, 2020.

Гусарчук Т. В. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох. Ніжин, 2017.

Литвиненко А. І. Методика викладання культурологічних дисциплін. Полтава, 2020.

Никифоров А. М. Феномен декоративного мистецтва в історії художньої освіти України ХІХ – початку ХХ століття. Суми, 2020.

Юдкін‑Ріпун І. Феноменологія культури як методологія інтерпретації. Київ, 2020.

 Нотні видання:

Людкевич С. Тріо-Ноктюрн для скрипки, віолончелі та фортепіано.  Львів, 2002.

Максимова О. П’єси українських композиторів для ансамблю скрипалів (Ред.-упор. А. Душний, В. Шафета). Дрогобич, 2020.

Скорик М. «Листок з альбому» для віолончелі та фортепіано. Львів, 2002.

Салій В., Сторонська Н., Турянський П. 12 художніх вокалізів у супроводі фортепіано. Дрогобич, 2017.

Салій В., Сторонська Н. 15 художніх вокалізів у супроводі фортепіано. Дрогобич, 2018.

Сторонський В., Гейшев С. «Таємниця планети Шкереберть». Дитячий мюзикл у 2-х діях. Дрогобич, 2012.

Concert Еtudes & Caprices»for viola (укл. Крамчанінова К. Г.). Дніпро, 2016.

Нікколо Паганіні. Твори для скрипки та фортепіано (Ред.-упор. Н. Сіваченко). Київ, 2019.

 Збірники статей і матеріалів конференцій:

Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ-ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена). Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2020.

 Видання кафедри ОТМ та ННІКіМ СумДПУ імені А. С. Макаренка

Ювілейна палітра 2020: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021.

Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2021. Суми, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2021.

Мистецькі пошуки. Вип. 1 (13). Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021.

Дні науки 2020. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021

Також під час заходу було піднято актуальних ряд питань: «Якою вбачається діяльність сучасного музикознавця як дослідника і практика в умовах пандемії та періодичного карантину?»; «Якою мірою музикознавство та свобода «наукового висловлювання» залежать від ідеологічних чи економічних чинників? Чи є «чиста», незаангажована наука, і яка її доля у сучасному суспільстві?»; «Як ви бачите музикознавчу діяльність в умовах ринкової культури?»; «Яку долю має займати наука у мистецтві? Чи можна «справжньому» митцю творити (виконувати) тільки «душею», «серцем»?»; «Плагіат у науці: це узаконена традиція чи «перетворення» ідей інших крізь призму особистого? Чи допустимий плагіат у художньому творі?»; «Як ви ставитеся до «масовості» в науці, зважаючи на тенденції широкого залучення студентства до наукової діяльності на всіх рівнях?»

Примірники презентованих книг були подаровані Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці (Відділ мистецтв). Дарування книг бібліотекам – це давня форма доброчинності та надійне джерело поповнення фонду, це безкорисна  щедрість та добра воля дарувальника. 

Проведення науково-практичного семінару-презентації у форматі «круглого столу» засвідчило актуальність даного заходу для представників професійної мистецької освіти.

Щиро дякуємо всім учасникам!!!


Надрукувати   E-mail