Кафедра хореографії та музичного мистецтва

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів освіти на бакалаврському рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво та 024 Хореографія; на магістерському рівні за спеціальностями 025 Музичне мистецтво та 024 Хореографія. Відбувається підготовка докторів філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Кафедра хореографії та музичного мистецтва є осередком збереження кращих традицій хореографічного мистецтва, вітчизняного музикознавства і музичної педагогіки. Вона успішно здійснює хореографічну та музично-виконавську підготовку фахівців, плідно займається науковою та культурно-просвітницькою діяльністю.

Педагогічний та творчий потенціал викладачів кафедри хореографії та музичного мистецтва дозволяє вибудовувати нові творчі плани та сподіватися на їх успішну реалізацію у майбутньому.


Кафедра хореографії та музичного мистецтва в соціальних мережах:

Меню