Previous Next

І Міжнародний культурологічний науково-практичний Форум у форматі круглого столу «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД»

24-25 травня 2021 року кафедрою образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології  Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка був проведений І Міжнародний культурологічний науково-практичний Форум у Форматі круглого столу «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД» приурочений проведенню Днів слов’янської писемності і культури та Днів науки у Сумській області.

Мета форуму – обговорення та висвітлення провідних тенденцій теоретико-методологічних засад культуротворчої діяльності в сучасному соціумі, пошук ефективних механізмів співробітництва та зміцнення зв'язків між культурами слов'янських народів, дослідження діалогу культур, обмін науковим досвідом з актуальних питань практичної культурології.

Проведення Форуму здійснювалося у змішаному форматі (як очна участь так і дистанційна в on-line форматі на платформі ZOOM)

Захід об’єднав науковців, практикуючих фахівців в галузі культурології та мистецтвознавства, лінгвістів, працівників індустрії культури та дозвілля, істориків, етнографів, студентську молодь та усіх зацікавлених у питаннях культури. 

До обговорення були представлені доповіді учасників українських та закордонних університетів, музеїв, культурних фундацій та громадських організацій.

Основними питаннями дискусійної панелі Форуму стали:

  • Глобалізація і соціокультурна трансформація слов’янських культур
  • Вивчення та збереження слов’янських культурних традицій
  • Збереження національної ідентичності та культурний діалог слов’ян у сучасному світі
  • Духовна спадщина слов’ян у контексті третього тисячоліття
  • Слов’янське слово і культура в контексті світового розвитку
  • Українська мова та слов’янський світ: діалог культур
  • Культурологічні концепції східнослов’янської філософії
  • Нематеріальна культурна спадщина слов’ян: сучасний стан, загрози, збереження, інструменти її охорони та популяризації
  • Дослідження в галузі прикладної культурології: професійно-мистецькі (дизайн, хореографія, музичне мистецтво), дозвіллєві, туристичні, бібліотечні, музейні, освітні та інші соціально-культурні практики

Щиро дякуємо всім учасникам!!!

Програма І Культурологічного форуму 24-25.05.2021 р. СУМДПУ імені А.С. Макаренка


Надрукувати   E-mail