19 січня 2022 року відбувся круглий стіл за участю аспірантів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), наукових керівників, гаранта ОНП Єременко О.В., доктора педагогічних наук, професора, стейкхолдерів (Рожко І.В., кандидат педагогічних наук, Голова циклової комісії викладачів музики, співів, музичного інструменту та спеціальних музичних дисциплін з методиками навчання Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;  Ніколаєнко Л.І., кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи комунального закладу Сумської міської ради Сумський палац для дітей та юнацтва), присвячений обговоренню особливостей проведення педагогічного експерименту на базі комунального заходу Сумської міської ради Сумський палац дітей та юнацтва та Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка (зокрема, проведення анкетування, тестування, творчих завдань та ін.).