Спеціалізовані вчені ради

17.00.03
Image

з/п
ПІБ Тема Дата захисту
1 Хань Кай Феномен камерного вокального виконавства у взаємодії українскої та китайської національних шкіл: історичний та теоретичний аспекти 30.01.2018 р.
2 Чистякова Наталя Вікторівна Ансамблі за участі скрипки в Україні 1990 – 2010-х років: генезис, стилістика, форми репрезентацій 26.06.2018 р.
3 Зотов Денис Ігорович Виконавство на саксофоні в системі музичного мистецтва ХХ століття 26.06.2018 р.
4 Степанова Олеся Юріївна Піанізм лондонської і віденської фортепіанних шкіл: компаративний аналіз 27.11.2018 р.
5 Чайковська Ксенія Іванівна Ансамбль скрипалів в жанровій системі музично-виконавського мистецтва 27.11.2018 р.
6 Є Сяньвей «Метелик» Сан Бо як китайський національний оперний міф 28.03.2019 р.
7 Цао Хе Вокальна спадщина Шан Деї: синтез національних та європейських традицій 28.03.2019 р.
8 Стахевич Галина Олександрівна Фортепіанний концерт у контексті стильових процесів першої третини ХІХ ст. (на матеріалі творчості Й. Н. Гуммеля, І. Мошелеса та Ф. Риса) 14.05.2019 р.
9 Лі Шуай Джаз в українському музичному виконавстві початку ХХІ століття 14.05.2019 р.
10 Кундис Руслан Юрійович Діяльність львівської баянної школи в контексті українського народно-інструментального мистецтва 18.06.2019 р.
11 Єрьоменко Андрій Юрійович Баянна творчість Анатолія Гайденка: естетичні та жанрово-стильові аспекти 26.06.2019 р.
12 Лю Бінь Французька лірична трагедія в структурі оперного спадку А.Сальєрі: жанрові традиції та новації 21.01.2020 р.
13 Смородська Марина Миколаївна Стиль соул в естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої половини ХХ століття 26.06.2020 р.
14 Борисенко Тетяна Вікторівна Художній образ перпетуум мобіле у європейській музиці ХIХ – першої половини ХХ століття 03.07.2020 р.
15 Смірнова Ірина Володимирівна Ансамблеве письмо в камерно-інструментальних творах для змішаних складів у творчості німецьких композиторів кінця ХVІІІ – ХІХ століть 03.07.2020 р.
16 Калашникова Алла Ігорівна Стильові параметри формування української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст. 02.12.2020 р.
17 Сторонська Наталія Зенонівна Діяльність дрогобицької музичної школи в контексті українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка) 05.03.2021 р.
18 Кармазін Антон Олександрович Національна історія в мистецьких образах як сутність композиторської творчості Михайла Вериківського 05.03.2021 р.
19 Путятицька Людмила Вікторівна Феномен словесно-музичної цілісності давньоукраїнської монодії (на прикладі святкових стихир з нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI-XVIII століть) 02.04.2021 р.
20 Юферова Ганна Володимирівна Музичні комп’ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці 02.04.2021 р.
21 Шафета Валерій Валерійович Еволюція колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини у контексті музичних національних традицій України XX століття 11.05.2021 р.
22 Гончаренко Олена Віталіївна Мелоареалогічна вертикаль Полісся – Наддніпрянщина (за весільними мелотипами Сумщини) 14.05.2021 р.
23 Шиленко Лада Анатоліївна Оперний доробок Віталія Кирейка у режисерських сценічних втіленнях 30.09.2021 р.
24 Коденко Ірина Іванівна Історичне виконавство як тенденція музичного
мистецтва останньої третини ХХ – початку ХХІ століття
30.09.2021 р.
25 Бучок Ліанна Василівна Фортепіанна творчість закарпатських композиторів: стильові виміри 22.12.2021 р.

Результати наукових досліджень

13.00.02
ПІБ Тема  Спеціальність Здобуття наукового ступеня Файли
Жень Сіньян Методика формування художньо-ціннісного ставлення майбутніх учителів музики до творчої самореалізації в процесі фахової підготовки 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Ду Ханьфен Методика формування психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя музики до диригентської діяльності та керівництва дитячим інструментальним ансамблем 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Рахманова Оксана Кахрамонівна Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Ніколаєнко Лариса Іванівна Розвиток музично-творчих здібностей дітей 6–7 років у позашкільних навчальних закладах 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Мен Сіан Методика формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу в педагогічних університетах 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Кифенко
Анна Миколаївна
Методика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Хань Ле Формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим підходом 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Хань Юйцень Формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Ло Яньхуа Формування вокально-орфоепічної культури інозених магістарнтів у процесі підготовки до фахової діяльності 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Пань Сінюй Методика підготовки бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів засобами оркестрової музики 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Лі Ліцюань Формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Ян Сяохан Методика формування пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва в процесі підготовки до викладання вокалу 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Лінь Янь Формування готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності у процесі вокального навчання 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Хмелевська Інга
Олексіївна
Методика формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Рябова
Ольга Вікторівна
Формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Буханєвич Вікторія Василівна Методичні засади інтенсифікації навчання гри на скрипці учнів-початківців 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Шатайло Наталія Вікторівна Методика формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Хуан Чанхао Методичні засади вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Чжан Юй Методика засвоєння національних мистецьких традицій у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музики і хореографії 13.00.02 к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Чжу Пен  Методика формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики 13.00.02.  к.пед.н.  Автореферат Відгук
Відгук
Чжоу Лянлян Методика формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного навчання   13.00.02. к.пед.н.   Автореферат Відгук
Відгук
У Сінмей Методика інструментально-виконавської підготовки магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти України 13.00.02. к.пед.н. Автореферат Відгук
Відгук
Лєснік
Олена Степанівна
Формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки 13.00.02 к. пед. н. Автореферат Відгук
Відгук

Науково-видавнича активність викладачів та аспірантів

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Таблиця відповідності тем аспірантів науковим дослідження наукових керівників

Здобувачам наукового ступеня

ФОРМИ ТА ЗРАЗКИ

Назва Примітки
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня Перелік (у форматі .doc)
Заява про прийняття дисертації до розгляду Шаблон-зразок (у форматі .doc)
Особова картка за формою П-2ДС Форма П-2ДС, інструкція та пояснення щодо її заповнення (архівний файл .zip)
Список наукових праць Форма (у форматі .doc)
Відомості про офіційних опонентів Форма (у форматі .doc)
Відомості про здобувача Форма (у форматі .doc)
Дисертація Шаблон-зразок (у форматі .doc)
Автореферат дисертації Шаблон-зразок (у форматі .doc)


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ